Wednesday, 11 January 2012

Jag är en Astronaut

Jag gillar mig själv en lingvist. Som utlovat här är tidigare inlägg på svenska.

No comments:

Post a Comment